http://badosaco.com.vn/huong-dan-thu-tuc-tach-thua-o-tp-hcm/

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TÁCH THỬA Ở TP.HCM

thủ tục tách thửa, thủ tục tách thửa ở TP.HCM , tách thửa, tách thửa đất đai, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai

Nhu cầu tách thửa đất đai của người dân ở TP.HCM luôn ở mức cao nhất cả nước. Tuy nhiên, việc tách thửa đất đai tại TP.HCM cần phải tuân thủ các quy định của UBND Thành phố – điều mà không phải người dân nào cũng có thể đáp ứng đầy đủ được. Sau đây, chúng tôi xin được hướng dẫn cho các bạn thủ tục tách thửa ở TP.HCM một cách toàn diện nhất.

thủ tục tách thửa, thủ tục tách thửa ở TP.HCM , tách thửa, tách thửa đất đai, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai
Nhu cầu tách thửa đất đai của người dân ở TP.HCM luôn ở mức cao nhất cả nước

Đảm bảo diện tích tối thiểu khi tách thửa

Luật Đất đai có quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa như sau: “UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định (…) diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở”.

Cụ thể, diện tích tối thiểu để có thể thực hiện thủ tục tách thửa được quy định trong Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND TP.HCM. Như vậy, việc đảm bảo diện tích tối thiểu khi tách thửa đất là cần thiết vì đó là điều kiện cần cho mọi thủ tục tách thửa đất tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Các trường hợp không áp dụng hoặc không được tách thửa theo Quyết định 33/2014

Cần lưu ý rằng không phải mọi trường hợp thực hiện thủ tục tách thửa ở TP.HCM đều được áp dụng theo Quyết định 33/2014 nói trên. Các trường hợp sau đây sẽ không được áp dụng các quy định trong văn bản này:

1. Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa;

2. Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

3. Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất;

4. Thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng cho Nhà nước, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này;

5. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến các trường hợp không được tách thửa tại TP.HCM theo quy định trong Quyết định 33/2014. Các trường hợp này bao gồm:

– Khu vực bảo tồn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật;

– Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt. Trường hợp quy hoạch này không còn phù hợp, phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật trước khi thực hiện tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh;

– Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa”.

Các thủ tục khác liên quan đến tách thửa

Ngoài các vấn đề cần lưu ý nói trên, các thủ tục khác như đề nghị tách thửa, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai,… sẽ được thực hiện theo các quy định chung trong Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP tại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG

Call: 0933.116.216

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *