Thủ Tục Về Tách Thửa Đất Nông Nghiệp Theo Hạn Mức Nào?

Thủ Tục Về Tách Thửa Đất Nông Nghiệp Theo Hạn Mức Nào?

tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất, thủ tục tách thửa, tách thửa, tách thửa đối với đất nông nghiệp

Theo Luật đất đai 2013, có quy định về mức tối thiểu tách thửa đối với đất phi nông nghiệp. Nhưng không tìm thấy quy định về tách thửa đối với đất nông nghiệp? Có chăng chỉ tìm thấy hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp (tức là tối đa, không phải tối thiểu). Vậy phải chăng luật đất đai chưa quy định cụ thể thủ tục về tách thửa đất nông nghiệp theo hạn mức nào?

tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất, thủ tục tách thửa, tách thửa, tách thửa đối với đất nông nghiệp
Badosa tư vấn cho khách hàng

Chưa được quy định cụ thể trong luật

Trước khi Luật Đất đai năm 2013 ra đời, thủ tục tách thửa đã được quy định rõ ràng và cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thi hành và hiễn nhiên không được quy định trong chính văn bản Luật Đất đai các năm 1987,1993, 2003. Việc từ trước đến nay chưa từng quy định trong Luật thì Luật Đất đai hiện hành đề cập đến thủ tục tách thửa đã là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn rất hạn chế, về trình tự thủ tục tách thửa cụ thể phải tra cứu các văn bản Nghị định hướng dẫn thi hành.

Mặc khác, hệ thống pháp luật Việt Nam mang đặc trưng Luật thì có hạn nhưng văn bản hướng dẫn thì rất nhiều. Những gì trong văn bản Luật còn thiếu, chưa đủ thì sẽ có văn bản hướng dẫn quy định. Nói riêng về hạn mức tách thửa đất nông nghiệp thì không được quy định cụ thể ở văn bản Luật hay Nghị định, điều này gây không ít khó khăn trong việc tìm hiểu và tra cứu tư liệu.

tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất, thủ tục tách thửa, tách thửa, tách thửa đối với đất nông nghiệp
Việc tách thửa đất nông nghiệp là còn tùy thuộc vào tình hình sử dụng ở địa phương

Việc tách thửa đất nông nghiệp là còn tùy thuộc vào tình hình sử dụng ở địa phương

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thì không quy định về việc diện tích tổi thiểu đối với đất nông nghiệp. Như vậy, có thể hiểu là việc tách thửa đất nông nghiệp là tuỳ thuộc vào tình hình sử dụng ở địa phương đó. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành thì không quy định về hạn mức tách thửa đất nông nghiệp, điều này gây ra nhiều bất cập.

tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất, thủ tục tách thửa, tách thửa, tách thửa đối với đất nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền hiện nay đang xem xét dự thảo thay thế cho quyết định trên và đã có quy định về hạn mức tách thửa đất nông nghiệp

May thay, cơ quan có thẩm quyền hiện nay đang xem xét dự thảo thay thế cho quyết định trên và đã có quy định về hạn mức tách thửa đất nông nghiệp. Cụ thể, trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì được phép tách thửa nhưng phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000 m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa. Sau 3 năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu cơ quan có thẩm quyền (xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì được tách thửa, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn 1.000 m2.

Như vậy, để biết được thủ tục tách thửa đất nông nghiệp theo hạn mức nào, cần tra cứu và tìm hiểu kĩ  văn bản cá biệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của mỗi địa phương quy định từ đó thực hiện cho đúng.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG _0933.116.216

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *